برزويه گنبد کاوس
سازمان متبوع: بخش خصوصي نوع فعالیت: درماني
       
تعداد تخت فعال: 63 نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: اطفال-جراحي عمومي-داخلي -CCU-زايشگاه-جراحي زنان و زايمان-LDR-اورژانس بستري
   
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-زايشگاه-اورژانس سرپايي-ليبر-تخت LDR
   
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه-آندوسكوپي-كولونوسكوپي
   
بخش های درمانگاهی: درمانگاه اورژانس
   
آدرس: خيابان امامزاده غربي پ 131
   
آدرس سایت: www.borzooyehospital.com
   
ایمیل: borzuyeh212@yahoo.com تلفن: 33227150
 
Copyright © 2018 Pooya Samaneh Diva