سلمان فارسي بوشهر
سازمان متبوع: سازمان تامين اجتماعي نوع فعالیت: درماني
       
تعداد تخت فعال: 209 نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: ccu-ارولوژي-جراحي زنان و زايمان-جراحي مغز و اعصاب -داخلي -ICU جراحي-اطفال-جراحي عمومي-ICU داخلي-NICU-نوزادان-داخلي اعصاب-قلب وpostccu-ارتوپدي-عفوني-گوش وحلق وبيني-چشم-اونكولوژي-اورانس
   
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-تخت زايمان-ليبر- اورژانس
   
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سي تي اسكن-ماموگرافي-آزمايشگاه طبي-اسپرومتري-سونوگرافي-سنگ شكن-EEG-كولونوسكپي-EKG-فيزيوتراپي-اسكن چشم-اديومتري-دياليز-EMG-هولترمانيتورينگ-زايشگاه-MRI-ركتوسيگموئيدسكوپي
   
بخش های درمانگاهی: درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-پزشك عمومي-داخلي مغز واعصاب -روانپزشكي-بيهوشي-درمانگاه عفوني-گوش وحلق وبيني-پوست-روماتولوژي-انكولوژي
   
آدرس: سبزاباد-بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
   
آدرس سایت: www.salmanhos.ir
   
ایمیل: SALMANFARSIHOSPITAL@YAHOO.CO.UK تلفن: 33442815-20
 
Copyright © 2018 Pooya Samaneh Diva