سوانح و سوختگي چرومي گناوه
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: درماني
       
تعداد تخت فعال: 25 نوع تخصص: سوانح و سوختگي
بخش های بستری: سوختگي حاد-سوختگي ويژه-ICU-ترميم زخم
   
بخش های ستاره دار: اورژانس-اتاق عمل
   
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه طبي-راديولوژي-داروخانه-فيزيوتراپي
   
بخش های درمانگاهی:
   
آدرس: کیلومتر 5 جاده بوشهر-[جنب بیمارستان امیرالمومنین (ع)
   
آدرس سایت: http://savanehhp.bpums.ac.ir
   
ایمیل: savanehhp@bpums.ac.ir تلفن: 07733124600-4
 
Copyright © 2018 Pooya Samaneh Diva